Styret

Ansgar Gabrielsen


Styreleder

Åsstubben 64 0381 Oslo

Telefon: +47 97 97 27 33
E-Post: ansgar@agabrielsen.no
Foto: Foto: Stortingsarkivet/Scanpix ©

Bjørn Egner


Styremedlem

Blokkaveien 8 0282 Oslo

Telefon: +47 95 97 64 40
E-Post: bjorn.egner@egner.no
Foto: Hjørdis Egner

Jørgen Kristiansen


Styremedlem

Svartefjell 28 4625 Flekkerøy

Telefon: +47 92 46 86 73
E-Post: jorgen.kristiansen@kristiansand-bystyre.no

Kristin Wallevik


Styremedlem

Vardåslia 12 4637 Kristiansand

Telefon: +47 480 10 526
E-Post: kristin.wallevik@agderforskning.no
Foto: Agderforskning

Terje Næss


1. vararepresentant

Trymsvei 18 A 4631 Kristiansand S

Telefon: +47 48 88 14 11
E-Post: terje.ness@glencore.no

Ingrid Stange


Styremedlem

Telefon: +47 414 54 497
E-Post: ingrid.stange@pfchange.org

Anne Risnes Torvik


2. vararepresentant

Louisesvei 57 4633 Kristiansand S

Telefon: +47 45 25 28 48
E-Post: annesynger@gmail.com

Om Styret

Styret i Cultiva består av fem medlemmer og to varamedlemmer. Rådsforsamlingen velger styret. Ett av medlemmene oppnevnes blant kulturstyrets medlemmer. Styret oppnevnes for fire år ad gangen, således at det annethvert år velges henholdsvis to eller tre styremedlemmer og ett varamedlem.