Rådet

11. November 2015

Cultivas rådsforsamling

Rådsforsamlingen har elleve representanter. Syv representanter med personlige vararepresentanter velges av bystyret i Kristiansand etter innstilling fra Valgkomiteen, en representant velges fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), en representant velges av LO. Byrettsjustitiarius i Kristiansand og Rådmannen i Kristiansand har også sete i Rådet. Rådsforsamlingens medlemmer velges for fire år ad gangen.

Bystyret i Kristiansand kommune utpekte i møte 28. oktober 2015 følgende rådsmedlemmer for perioden 2015-2019:

Politisk valgte (personlig varamedlem i parantes):

 • Mette Gundersen (Ernst Håkon Jahr)
 • Magne Aasheim Knudsen (Bellinda Bjercke)
 • Melissa Lesamana (Morten Tønnessen)
 • Harald Furre (Renate Hægeland)
 • Kristin Wallevik (Carl Petter Benestad)
 • Ebbe Boel Pedersen (Atle Drøsdal)
 • Bjarte Vestøl (Sissel Andersen)

 

Øvrige medlemmer:

 • Yngve Svendsen,  sorenskriver
 • Siri Mathiesen, representant fra NHO
 • Harald Flatnes, representant fra LO
 • Tor Sommerseth, rådmann i Kristiansand kommune