Protokoller

28. February 2017

Protokoller

Cultiva følger prinsippene i offentlighetsloven. Alle råds- og styremøter er åpne for publikum, og i tillegg legges innkalling og sakspapirene ut her på cultiva.no i forkant av hvert møte.  Protokollene finner du her: