Prosjekter 2015

9. February 2016

BARN OG UNGE

Barn i Byen – Kristiansand
Oppstart av Kristiansandsutgave av kulturmagasin med kulturkalender for barn og unge. Barn i Byen Kulturproduksjoner AS har 14 års erfaring med utgivelse av Barn i Byen i Bergen. Første utgave i Kristiansand og digital plattform vil bli lansert i mai 2015. Se mer informasjon på www.barnibyen.no. Kontaktperson: Bjørn Fredheim, Barn i Byen – Kristiansand.

Kilden Dialog – prosjekter knyttet til barn og unge
Kilden Dialog benytter outreach-metodikk for gjennomføring av prosjekter med et utvidet samfunnsansvar. Prioriterte prosjekter for barn og unge i 2015 er Fargespill, Spor, Kilden Lørdagsskole og Sceneteknikkens ABC. Kontaktperson: Marie T. Sørensen, leder Kilden Dialog

Cultiva Ekspress Junior
Nyopprettet ordning som skal gjennomføre kunst- og kulturprosjekter med stor barnemedvirkning, og er rettet mot barn og unge i målgruppen 0-18 år. Ordningen er inspirert av prosjekter som er gjennomført andre steder; myM@achine (Belgia), YouthBank (Irland), Barnas Skulptursti (Sparebankstiftelsen DNB/Akershus festning) og Drømmelekeplassen. Prosjekter som er startet i regi av ordningen: “Slow Bridge“, Barnas skulptursti Kristiansand, pilotprosjekt YouthBank og Barnas oktober. Senter for ung kunst og kultur ved Universitetet i Agder administrerer ordningen. Kontaktperson: Inger Margrethe Stoveland, leder Senter for ung kunst og kultur

Forprosjekt Norway Summer Games
Stiftelsen Sportikus og Idrettsrådet har invitert Kristiansand kommune og Cultiva til et samarbeid om etablering av Norway Summer Games. Norway Summer Games skal være et idrettsarrangement for ungdom. Arrangementet skal ha bredde som hovedformål da idèen er å involvere flest mulig idretter for å samle mange deltakere og etablere seg blant de største idrettsarrangementene i Norge. Arrangementet skal fremstå som unikt i både forhold til antall idretter som deltar og i forhold til totalopplevelsen deltakerne skal få ved at det også skal tilbys aktiviteter utover ordinære idrettsaktiviteter. Kontaktperson Geir Thorstensen, Idrettsrådet

Posebyen Kulturskole
Blå Kors og Cultiva samarbeidet om et forprosjekt for etablering av en kulturskole i regi av Blå Kors. I styremøte 7. desember 2015 besluttet Cultiva å starte et 3-årig samarbeidsprosjekt for oppstart og utvikling av Posebyen Kulturskole. Tilbudet skal være et lavterskel-tilbud som først og fremst henvender seg til barnefamilier som av ulike årsaker sliter i hverdagen, som har en presset økonomi, familier med fremmedkulturell bakgrunn med manglende nettverk og andre utfordringer. Kulturskolen i Kristiansand er samarbeidspartner i prosjektet. Kontaktperson: Arvid Solheim, Blå Kors.

Blue Vipers Cup
Vipers, AK 28, Søgne Håndballklubb, Blå Kors samarbeider om å etablere en håndballcup for gutter og jenter i alderen 8-18 år. Ambisjonen er å lage en cup med mening, forebygging og holdningsskapende innhold. Cultiva er innstilt på å bidra i et 3-årig samarbeid om etablering av cupen. Se mer info på turneringens egen hjemmeside. Kontaktperson: Arvid Solheim, Blå Kors.

Vision Skatepark – Zero Gravity
Vision Skatepark etablerer et nytt tilbud innen “Parkour” og “Free running”, og Cultiva bidrar til oppgradering av hallen. Tilbudet appellerer til også ungdom som vanligvis ikke deltar i den organiserte idretten.  Se mer info på Zero Gravitys hjemmeside. Kontaktperson: Mike Troxel, Vision Skatepark.

Videreutvikling av SAND Scenekunstfestival for barn og unge i Kristiansand
ASSITEJ er en internasjonal sammenslutning som arbeider for å fremme barn og unges rett til å oppleve god scenekunst. ASSITEJ-festivalen har vært arrangert i Kristiansand som en biennale siden 1994. Cultiva bidrar i et 3-årig samarbeid for å videreutvikle festivalen. Festivalen har i 2015 byttet navn til SAND Scenekunstfestival for barn og unge. Festivalen skal nå være et årlig arrangement i Kristiansand, og arrangeres i samarbeid med Kilden og fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder.  Se mer info på ASSITEJS hjemmeside. Kontaktperson: Hilde Annette Aakre, Assitej Norge.

Mediehuset ABUP: Interaktivt programkonsept “Psyken vår”
Kontaktperson: Karl Erik Karlsen, leder ABUP ved Sørlandet Sykehus

Etablering av linjen “Barn og oppvekst” ved Kristiansand Folkehøyskole
Kontaktperson: Jens Kristian Karstensen, rektor Kristiansand Folkehøyskole

Barn og unge-tiltak, Sørnorsk Filmsenter
Utvikling av tiltak for barn og ungdom inklusiv dokumentarfilm for denne målgruppen. Kontaktperson: Kirsten Bonnèn Rask, leder Sørnorsk Filmsenter

Forprosjekt Barnas kunstmuseum
Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) fikk midler fra Stiftelsen for store kulturanlegg til å etablere en egen avdeling for barn og unge. SKMU ønsker nå å arbeide sammen med Cultiva for å løfte Barnas kunstmuseum til å bli et unikt tilbud i landet, og etablere det som et aktivt sted kunstformidling, kunstproduksjon og kunstnerisk medskaping for barn i alderen 0 til 10 år. Cultiva har bidratt med midler til et forprosjekt.

Forprosjekt Kristiansand Internasjonale Dragefestival
Det er tatt initiativ til å etablere en internasjonal dragefestival i Kristiansand. Cultiva, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune bidrar med midler til et forprosjekt.

TALENTUTVIKLING

Cultiva Ekspress Kunst
Cultivas talentutviklingsordning som jobber for at kunstnere mellom 20 og 35 år i Kristiansand skal få bruke sine kreative evner. Du kan få inntil kr 30 000,- til prosjekter innen kunst og kultur, som f.eks. produksjoner, arrangementer, utstillinger og utgivelser. I tillegg kan du få dekket utgifter til mentorhjelp og delta på workshops. Søknadsfrister er 1. februar, 1. april, 1. august, 1. oktober og 1. desember. Ordningen administreres av Senter for ung kunst og kultur ved Universitetet i Agder. Mer informasjon og søknadsskjema finnes på prosjektets egen web-portal www.cultivakespress.no. Kontaktperson: Inger Margrethe Stoveland, leder Senter for ung kunst og kultur

Cultiva Ekspress Idrett
Cultivas talentutviklingsordning for idrettstalenter som jobber for at flere idrettsutøvere skal få muligheten til å utvikle sitt talen og nå sine mål. Du kan få inntil kr 30 000,- for å satse og komme nærmere drømmen din. Det gis ungdomsstipend (15-16 år) på maks kr 15 000,- og elitestipend (17-35 år) på maks kr 30 000,-. De beste prestasjonene blir vurdert for et årlig talentstipend på kr 50 000,-. Søknadsfrist 1. september. Ordningen administreres av Senter for ung kunst og kultur ved Universitetet i Agder. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på prosjektets egen web-portal på www.cultivaekspress.no. Kontaktperson: Inger Margrethe Stoveland, leder Senter for ung kunst og kultur

Kilden Lørdagsskole
Talentutviklingsordning innen musikk som er et av Kilden Dialogs prosjekter rettet mot barn og unge. Kilden Lørdagsskole gjennomføres i samarbeid med Kulturskolen i Kristiansand. Kontaktperson: Marie T. Sørensen, leder Kilden Dialog

Sceneteknikkens ABC
Talentutviklingsordning innen scenetekniske fag som er et av Kilden Dialogs prosjekter rettet mot barn og unge. Sceneteknikkens ABC gjennomføres i samarbeid med Kulturskolen i Kristiansand. Kontaktperson: Marie T. Sørensen, leder Kilden Dialog

UngdomsKilden
3-årig samarbeidsprosjekt for å tilby regulær, profesjonell talentutvikling ved Kilden Teater- og Konserthus. Undervisningstilbudet skal gjelde ungdom som har et sterkt scenisk uttrykksbehov, eller søker spesielle og utvidet kunnskap innen de teatertekniske funksjoner – det være seg scenografi, kostyme, maske, lyd, lys, sceneteknikk og produksjon. Kontaktperson: Marie T. Sørensen, leder Kilden Dialog

Talent Norge AS
Talent Norge AS ble stiftet 21. januar 2015 med Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB og Cultiva som likestilte aksjonærer. Talent Norge er regjeringens initiativ for et offentlig privat samarbeid for utvikling av norske talenter. For mer informasjon se Pressemelding fra Kulturdepartementet

“No boundaries” – 1B1 Group AS
3-årig samarbeidsprosjekt for talentutvikling av unge strykere i Kristiansand, Bergen og Stavanger. Prosjektet finansieres i samarbeid med Talent Norge, Kavlifondet og Sparebankstiftelsen SR Bank.  Kontaktperson: Erling Johansen, daglig leder 1B1 Group AS

Olympiatoppen Sør
Videreutvikling av Kompetansesenter for Idrett i Agder(KiA) til å bli etablert som Olympiatoppen Sør. Kontaktperson: Solveig Pedersen, leder

KOMPETANSEUTVIKLING

Kilden Dialog
Arbeid for å utvikle Kilden Dialog som et kompetansesenter for bruk av outreach-metodikk. Kontaktperson: Marie T. Sørensen, leder Kilden Dialog

Kompetanseregion Kristiansand
Cultiva bidrar til et felles profileringsprosjekt sammen med Sørlandets Kompetansefond, Kristiansand kommune, Næringsforeningen, Universitetet i Agder og en rekke andre aktører i Kristiansand.

Masterutdanning for sceneprodusent ved Universitetet i Agder
Cultiva har tidligere bidratt med forprosjektmidler for å utrede behovet for en produsentutdanning i Kristiansand. Forprosjektet har levert sin rapport, og konkludert med at det bør opprettes en masterutdanning for sceneprodusenter i Kristiansand. Universitetet tar endelig beslutning om opprettelse av studiet 1. halvår 2015. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Kristiansand kommune og Kilden Teater- og Konserthus IKS. Kontaktperson: Inger Margrethe Stoveland, leder Senter for ung kunst og kultur