Prosjekter 2014

29. January 2015

Igangsatte prosjekter 2014:

Barn og unge

Barn i Byen Kristiansand
Oppstart av Kristiansandsutgave av kulturmagasin med kulturkalender for barn og unge. Barn i Byen Kulturproduksjoner AS har 14 års erfaring med utgivelse av Barn i Byen i Bergen. Første utgave i Kristiansand og digital plattform er planlagt lansert i mai 2015. (www.barnibyen.no)

Slow Bridge
Kunstprosjekt for og med barnehagebarn og skoleelever i Kristiansand. Konseptet er utviklet av Anna Berthelsen (www.annab.no) og prosjektet administreres av Cultiva Ekspress Junior ved Senter for ung kunst og kultur ved Universitetet i Agder.

Ravnebarn – Barnas egen festival
Kulturfestival for barn og unge. Cultiva har bidratt til en evaluering av festivalavviklingen i 2014, og vil vurdere å inkludere festivalen i vårt arbeid med utvikling av barnas kulturby. (www.ravnebarn.no)

Kilden Dialog – prosjekter knyttet til barn og unge
Kilden Dialog benytter outreach-metodikk for gjennomføring av prosjekter med et utvidet samfunnsansvar. Prioriterte prosjekter for barn og unge i 2014 er Fargespill, Kilden Lørdagsskole og Sceneteknikkens ABC (www.kilden.com/dialog)

Cultiva Ekspress Junior
Cultivas nyopprettede ordning som skal gjennomføre kunst- og kulturprosjekter med stor barnemedvirkning, og er rettet mot barn og unge i målgruppen 0-18 år. Ordningen er inspirert av prosjekter som er gjennomført andre steder; myM@chine (Belgia), YouthBank (Irland), Barnas Skulpturpark (Sparebankstiftelsen DNB/Akershus Festning) og Drømmelekeplassen. Første prosjektet i ordningen er “Slow Bridge” (se kommentarer ovenfor). Senter for ung kunst og kultur ved UiA administrerer ordningen.

Talentutvikling

Cultiva Ekspress Kunst
Cultivas talentutviklingsordning som jobber for at kunstnere mellom 20 og 35 år i Kristiansand skal få bruke sine kreative evner. Du kan få inntil kr 30 000,-  til prosjekter innen kunst og kultur, som f.eks. produksjoner, arrangementer, utstillinger og utgivelser. I tillegg kan du få dekket utgifter til mentorhjelp og delta på workshops. Søknadsfrister er 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. august, 1. oktober og 1. desember. Ordningen administreres av Senter for ung kunst og kultur ved Universitetet i Agder. Mer informasjon og søknadsskjema finnes på prosjektets egen web-portal på www.cultivaekspress.no

Cultiva Ekspress Idrett
Cultivas talentutviklingsordning for idrettstalenter som jobber for at flere unge utøvere skal få muligheten til å utvikle sitt talent og sine mål. Du kan få inntil kr 30 000,- for å satse og komme nærmere drømmen din. Det gis ungdomsstipend (15-16 år) på maks kr 15 000,- og elitestipendet (17-35) på maks kr 30 000,-. De beste presentasjonene vil vurderes for et årets talentstipend på kr 50 000,-. Søknadsfrist 1. september. Ordningen administreres av Senter for ung kunst og kultur ved Universitetet i Agder. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på prosjektets egen web-portal på www.cultivaekspress.no.

Kilden Lørdagsskole
Talenutviklingsordning innen musikk som er et av Kilden Dialogs prosjekter rettet mot barn og unge. Prosjektet er i samarbeid med Kulturskolen i Kristiansand. (www.kilden.com/kilden-lordagsskole)

Sceneteknikkens ABC
Talentutvikingsordning innen scenetekniske fag som er en del av Kilden Dialogs prosjekter rettet mot barn og unge. Prosjektet er et samarbeid med Kulturskolen i Kristiansand (www.kilden.com/sceneteknikkens-abc-)

UngdomsKilden
Forprosjekt for etablering av regulær, profesjonell tantutvikling ved Kilden Teater- og Konserthus. Undervisningstilbudet skal gjelde ungdom som har et sterkt scenisk uttrykksbehov eller søker spesielle og utvidet kunnskap innen de teatertekniske funksjoner – det være seg scenografi, kostyme, maske, lyd, lys, sceneteknikk og produksjon.

Kompetanseutvikling

Kilden Dialog
Arbeid for å utvikle Kilden Dialog som et kompetansesenter for bruk av outreach-metodikk. (www.kilden.com/dialog)

Forprosjekt “Studium i prosjekt- og produksjonsledelse”
Produsentkompetanse er etterlyst av kulturmiljøene i regionen. Det er derfor iverksatt et forprosjekt for å utrede muligheten for eget studium ved Universitetet i Agder. Samarbeidspartnere: Universitetet i Agder, Kristiansand kommune, Kilden Teater- og Konserthus og Cultiva

BARN&UNG konferansen 2014
Sørnorsk Filmsenter AS, Kristiansand kommune og Cultiva inviterte i mai til en nasjonal konferanse om de filmfaglige tiltakene som finnes for barn og unge i Norge. Rapport barn og ung konferansen 2014