Postjournaler

18. April 2016

Cultiva er underlagt offentlighetsloven og praktiserer i tillegg møteoffentlighet.

Fra og med 15. september 2014 blir postjournalene tilgjengeliggjort som pdf-filer på ukesbasis. Eldre postjournaler oversendes på forespørsel. Anmodning om innsyn i eldre postjournaler eller enkeltdokumenter sendes til post@cultiva.no.

Sakspapirer til møter i styret og rådsforsamlingen vil normalt være tilgjengelige under menypunktet “Innkallinger og sakspapirer” fem dager før møtet.

Postjournaler 2014

Postjournaler 2015

Postjournaler 2016