Om oss

14. January 2016

Kristiansand kommune opprettet “Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse” -Cultiva – 6. desember 2000 for å sikre at deler av de midler som kommunen ble tilført ved salg av eierandeler i Agder Energi A/S, skulle tjene innbyggerne på lang sikt.

Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å gi støtte til prosjekter ved etablering av kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner som bidrar til nyskapning, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand.
Kunnskapsinstitusjoner som utvikler kreativitet og nyskapning kan tildeles midler fra stiftelsen. Institusjoner eller organisasjoner som mottar støtte må drive virksomhet på kvalitativt høyt nivå til nytte for lokalsamfunnet.

Stiftelsen har siden opprettelsen investert ca. 210 millioner kroner i ulike prosjekter. I tillegg har Cultiva opprettet “Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand”, og overførte 350 millioner kroner i stiftelseskapital i 2010. Cultivas forvaltningskapital var ca. 1,75 milliarder kroner pr. 31.12.2015.

 

Se også Cultiva Fakta