Styremøte pr epost 3. oktober 2017

6. December 2017
I styremøte 18.9.17 ble det avtalt at administrasjonen kunne sende ut to kurante saker for beslutning på e-post.

Sak 41/17 Vest-Agder Idrettskrets “Ung og lovende?”
Sak 42/17 Barn i Byen “Våre bilder 2017”