Styremøte mandag 7. mai

4. May 2018
Innkalling og sakspapirer

Dato:     7. mai 2018
Tid:       Kl. 10:30-14:00
Sted:     Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Saksliste:

13/18    Godkjenning av protokoll fra møte 12. februar 2018
14/18     Referatsaker
14.1/18 Diverse orienteringer fra administrasjonen
14.2/18 Status prosjektinvesteringer
14.3/18 Prosjektidéer
15/18     Ikke prioriterte prosjekter
16/18     Status kapitalforvaltning
17/18     Anbefaling til valg av revisor
18/18     Kristiansand Internasjonale Dragefestival, år 2 av 3
19/18     Kulturalliansen Maskefall, år 2 av 3
20/18    KIF Friidrett, barnestevne Quartlekene, år 2 av 3
21/18     Møteplan
22/18     Medarbeidersamtale daglig leder
23/18    Eventuelt