Styremøte mandag 12. februar

8. February 2018
Innkalling og sakspapirer

Dato:    12. februar 2018
Tid:       Kl. 10.30-14.00
Sted:     Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Saksliste:

05/18    Godkjenning av protokoll fra møte 19. januar 2018
06/18    Referatsaker
06.1/18 Diverse orienteringer fra administrasjonen
06.2/18 Status prosjektinvesteringer
06.3/18 Prosjektideer
07/18    Status Kapitalforvaltning
08/18   Kapitalforvaltningsstrategi
09/18   Revidert styreinstruks
10/18    God styring og ledelse av stiftelser
11/18    Sørnorsk Filmmobil, år 2 av 3
12/18    Eventuelt