Styremøte 7. desember 2015

2. December 2015
Innkalling og sakspapirer til styremøte i Cultiva 7. desember 2015 kl. 13:00

Dato:      7. desember 2015
Tid:        Kl. 13:00-16:00
Sted:      Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Saksliste:

42/15     Godkjenning av protokoll fra møte 21.09.15

43/15     Referatsaker:
43.1/15 Status prosjektinvesteringer
43.2/15 Mottatte henvendelser
43.3/15 Diverse orienteringer fra administrasjonen

44/15     Regnskap pr. 31. august 2015

45/15     Status kapitalforvaltning

46/15     Handlingsprogram 2016-2019

47/15     Ikke prioriterte prosjekter

48/15     Prosjektforslag Kilden Dialog 2016

49/15     Prosjektforslag UngdomsKilden 2016

50/15     Prosjektforslag Barn i Byen 2016

51/15      Prosjektforslag Cultiva Ekspress 2016

52/15     Prosjektforslag Cultiva Ekspress Junior: Barnas oktober

53/15     Prosjektforslag SAND Internasjonale scenekunstfestival for barn og unge 2016

54/15     Prosjektforslag Posebyen kulturskole

55/15     Prosjektforslag forprosjekt Barnas kunstmuseum ved Sørlandets Kunstmuseum

56/15     Prosjektforslag forprosjekt Kristiansand Internasjonale Dragefestival

57/15     Møteplan 2016

58/15     Eventuelt