Styremøte 5. mai 2017

24. April 2017
Innkalling og sakspapirer til styremøte 5. mai kl 0900-1200

Dato:  5. mai

Tid:    09-12

Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Saksliste:

10/17   Godkjenning av protokoll fra møter 27.2.17 og 15.3.17

11/17   Referatsaker:

11.1 Status prosjektinvesteringer

11.2 Mottatte henvendelser

11.3 Status Barnas Kulturhus

11.4 Diverse orienteringer fra administrasjonen

12/17  Status Kapitalforvaltning

13/17  Ikke prioriterte prosjekter

14/17  Prosjektforslag: Psyken Vår – Barn

15/17  Prosjektforslag: RUTPLUKS år 2

16/17  Prosjektforslag: Filmlab år 2

17/17  Prosjektforslag: Maskefall

18/17  Eventuelt