Styremøte 4. juni 2015

1. June 2015
Innkalling og sakspapirer til styremøte i Cultiva 4. juni 2015 kl. 11:00

Dato:      4. juni 2015
Tid:        Kl. 11:00 – 15:00
Sted:      Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Saksliste:

22/15     Godkjenning av protokoll fra møte 27. april 2015

23/15     Referatsaker:
23.1  Status prosjektinvesteringer
23.2  Mottatte henvendelser
23.3  Diverse orienteringer fra administrasjonen

24/15     Status kapitalforvaltning

25/15     Ikke prioriterte prosjekter

26/15     Prosjektforslag Cultiva Ekspress Junior: Pilot YouthBank

27/15     Prosjektforslag Cultiva Ekspress Junior: Barnas Skulpturpark

28/15     Møteplan høst 2015

29/15     Medarbeidersamtale administrerende direktør

30/15     Eventuelt