Styremøte 27. februar 2017

21. February 2017
Innkalling og sakspapirer til styremøte 27. februar 2017 kl 1100-1500

Dato:     27. februar 2017
Tid:       kl 1100-1500
Sted:    Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Saksliste:

01/17     Godkjenning av protokoll 20.12.16
02/17     Referatsaker:
02.1/17 Status prosjektinvesteringer
02.2/17 Mottatte henvendelser
02.3/17 Status Barnas Kulturhus
02.4/17 Diverse orienteringer fra administrasjonen
03/17    Status Kapitalforvaltning
04/17    Ikke-prioriterte prosjekter
05/17    Prosjektforslag: Videreutvikling av Trafo
06/17    Prosjektforslag: Kristiansand Internasjonale Dragefestival
07/17    Prosjektforslag: Norway Summer Games
08/17   Prosjektforslag: Historien om Cultiva/Sørlandets Kompetansefond og Agder Energi
09/17   Eventuelt