Styremøte 27. april 2015

23. April 2015
Innkalling og sakspapirer til styremøte i Cultiva 27. april 2015 kl. 09:00

Styremøte i Cultiva

Dato:      27. april 2015
Tid:         Kl. 09:00 – 11:00
Sted:       Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Revisor vi være til stede ved behandling av sak 12/15, og skal ha et lukket møte med styret uten at administrasjonen er til stede.

Saksliste:

09/15     Godkjenning av protokoll fra møte 6. februar 2015

10/15     Referatsaker
10.1 Status prosjektinvesteringer
10.2 Mottatte henvendelser
10.3 Diverse orienteringer fra administrasjonen

11/15     Status kapitalforvaltning

12/15     Virksomhetsrapport 2014

13/15     Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand

14/15     Prosjektforslag Master sceneprodusent v/UiA

15/15     Prosjektforslag Mediehuset ABUP

16/15     Prosjektforslag Kristiansand Folkehøyskole

17/15     Prosjektforslag Olymipiatoppen Sør

18/15     Prosjektforslag Sørnorsk Filmsenter

19/15     Prosjektforslag u.off § 5, 3. ledd

20/15    Medarbeidersamtale administrerende direktør

21/15     Eventuelt