Styremøte 26. september 2016

20. September 2016
Innkalling og sakspapirer til styremøte i Cultiva mandag 26. september 2016 kl 11:00

Dato:     26. september 2016
Tid:        Kl. 11:00 – 15:00
Sted:      Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Saksliste:

36/16     Godkjenning av protokoll fra møter 15.06.16 og 26.08.16

37/16     Referatsaker
37.1        Status prosjektinvesteringer
37.2       Mottatte henvendelser
37.3       Diverse orienteringer fra administrasjonen

38/16    Kapitalforvaltning

39/16    Ikke prioriterte prosjekter

40/16    Prosjektforslag:  – Kompetansesenter for scenekunst

41/16     Prosjektforslag:  Vitensenter Sørlandet, avdeling Kristiansand

42/16    Prosjektforslag:  My Machine

43/16    Prosjektforslag:  Teater Pergola – Historier fra en gruve

44/16    Eventuelt