Styremøte 23. mai 2016

28. February 2017
Innkalling og sakspapirer til styremøte i Cultiva mandag 23. mai 2016 kl. 09:00.

Dato:     23. mai 2016
Tid:       Kl. 09:00 – 14:00
Sted:     Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Saksliste:

13/16     Godkjenning av protokoll fra møte 12.12.16

14/16     Referatsaker:
14.1./16 Status prosjektinvesteringer
14.2/16 Mottatte henvendelser
14.3/16 Diverse orienteringer fra administrasjonen

15/16     Kapitalforvaltning

16/16     Ikke prioriterte prosjekter

17/16     Virksomhetsrapport 2016

18/16     Revidert styreinstruks for Cultiva

19/16     Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand

20/16     Prosjektforslag Sørnorsk Filmsenter: Filmbil

21/16      Prosjektforslag Cultiva Ekspress Junior: Tidlig innsats

22/16     Møteplan

23/16     Medarbeidersamtale

24/16     Eventuelt