Styremøte 21. september 2015

22. September 2015
Innkalling og sakspapirer til styremøte i Cultiva 21. september 2015 kl. 11:00

Dato:     21. september 2015
Tid:       Kl. 11:00-15:00
Sted:     Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Saksliste:

32/15     Godkjenning av protokoll fra møter og 21.08.15

33/15     Referatsaker:
33.1/15 Status prosjektinvesteringer
33.2/15 Mottatte henvendelser
33.3 Diverse orienteringer fra administrasjonen

34/15     Status kapitalforvaltning

35/15     Ikke prioriterte prosjekter

36/15     Prosjektforslag Eliasland

37/15     Prosjektforslag UKM

38/15     Prosjektforslag KildenKonferansen 2016

39/15     Talent Norge AS – Vedtektsendring

40/15     Eventuelt