Styremøte 20. desember 2016

16. December 2016
Innkalling og sakspapirer til styremøte 20. desember kl 12-15

Dato:     20. desember 2016
Tid:       kl 1200-1500
Sted:    Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Saksliste:

45/16  Godkjenning av protokoll fra møte 26.09.16
46/16  Referatsaker:
46.1/16 Status prosjektinvesteringer
46.2/16 Mottatte henvendelser
47/16  Anmodning fra rådet – Vedtektsendring 2. behandling
48/16  Regnskap pr 31. oktober 2016
49/16  Status Kapitalforvaltning
50/16  Kapitalforvaltningsstrategi
51/16  Handlingsprogram 2017-2020
52/16  Ikke-prioriterte prosjekter
53/16  Prosjektforslag: Utredning av skolekorpsene i Kristiansand
54/16  Prosjektforslag: UngdomsKilden 2017 (år 2 av 3)
55/16  Prosjektforslag: Kilden Dialog 2017 (år 4 av 4)
56/16  Prosjektforslag: Barn i Byen 2017
57/16  Prosjektforslag: Cultiva Express år 2017
58/16  Prosjektforslag: Sand Festivalen 2017 (år 3 av 3)
59/16  Prosjektforslag: Posebyen Kulturskole 2017 (år 2 av 3)
60/16  Prosjektforslag: Storbyprosjekt UKM 2017 (år 2 av 3)
61/16  Møteplan 2017
62/16  Eventuelt