Styremøte 19. juni 2017

13. June 2017
Innkalling og sakspapirer til styremøte 19. juni kl 09:00 - 13:00

Dato:     9. juni 2017
Tid:       kl 0900-1300
Sted:    Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Saksliste:

21/17     Protokoll fra styremøter 5.5.17 og 22.5.17

22/17     Referatsaker:

22.1/17  Status prosjektinvesteringer
22.2/17 Mottatte henvendelser
22.3/17 Status Barnas Kulturhus
22.4/17 Diverse orienteringer fra administrasjonen

23/17    Status Kapitalforvaltning

24/17    Ikke-prioriterte prosjekter

25/17    Virksomhetsrapport 2016

26/17    Avvikling Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand

27/17    Prosjektforslag: Cultiva Express – Skapende Barn

28/17   Prosjektforslag: Cultiva Express – My Machine

29/17   Prosjektforslag: Matkultursenter i Kristiansand

30/17   Medarbeidersamtale

31/17   Møteplan Høst 2017

32/17  Eventuelt