Styremøte 18. september 2017

14. September 2017
Innkalling og sakspapirer

Dato:     18. september 2017
Tid:       kl 1000-1400
Sted:    Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Saksliste:

34/17     Godkjenning av protokoll fra møte 19. juni 2017
35/17     Referatsaker:
35.1/17 Diverse orienteringer fra administrasjonen
35.2/17 Status prosjektinvesteringer og prognose
35.3/17 Mottatte henvendelser
35.4/17 Status Barnas Kulturhus
36/17    Status kapitalforvaltning
37/17    Ikke prioriterte prosjekter
38/17    Prosjektforslag: Kildenkonferansen 2018
39/17    Prosjektforslag: Geitmyra Matkultursenter

40/17   Eventuelt