Styremøte 15. juni 2016

13. June 2016
Innkalling og sakspapirer til styremøte i Cultiva onsdag 15. juni 2016 kl. 12:00.

Dato:     15. juni 2016
Tid:        Kl. 12:00 – 15:00
Sted:      Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Saksliste:

26/16     Godkjenning av protokoll fra møte 23.05.16

27/16     Referatsaker
27.1        Status prosjektinvesteringer
27.2       Mottatte henvendelser
27.3       Diverse orienteringer fra administrasjonen

28/16    Kapitalforvaltning

29/16    Ikke prioriterte prosjekter

30/16    Anmodning fra rådet i Cultiva. Sammensetning av styre, gjenvalg og valgkomitè

31/16     Prosjektforslag:  Universitetet i Agder – Kristiansand sommerteater

32/16    Prosjektforslag: Barnas kulturhus (arb.tittel) fase 1

33/16    Medarbeidersamtale administrerende direktør

34/16    Eventuelt