Styremøte 12. februar 2016

11. February 2016
Innkalling og sakspapirer til styremøte i Cultiva 12. februar 2016 kl. 11:00.

Dato:      12. februar 2016
Tid:         Kl. 11:00 – 15:00
Sted:       Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Saksliste:

01/16     Godkjenning av protokoll fra møte 07.12.15

02/16     Referatsaker
02.1/16   Status prosjektinvesteringer, oppdatert vedlegg
02.2/16  Mottatte henvendelser
02.3/16  Diverse orienteringer fra administrasjonen

03/16     Status kapitalforvaltning

04/16     Ikke prioriterte prosjekter

05/16     Prosjektforslag Barnas kulturhus (arb.tittel)

06/16     Prosjektforslag 1B1 Group AS: No boundaries 2016(år 2)

07/16     Prosjektforslag Den internasjonale kulturfestivalen

08/16     Prosjektforslag Mot uten grenser

09/16     Prosjektforslag Barn i Byen – våre bilder

10/16     Prosjektforslag Talent Norge AS – Filmlab Norge

11/16     Eventuelt