Styremøte 5. juni 2014

4. July 2014
Innkalling og saksdokumenter til styremøte i Cultiva 5. juni 2014 kl. 11.00

Styremøte i Cultiva

Dato: 5.juni 2014
Tid:  Kl 11:00 (Rådsmøte kl 14:00)
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Saksliste:

5/14  Godkjenning av protokoll styremøte Cultiva 28. mars 2014

6/14  Referatsaker/til drøfting:

6.1 Status finansforvaltning
6.2 Status prosjektinvesteringer
6.3 Regnskap pr. 31.03.14
6.4 Diverse orienteringer fra administrasjonen

7/14  Virksomhetsrapport 2013

8/14 Prosjektforslag “Barn i Byen Kristiansand

9/14 Prosjektforslag forprosjekt “Prosjekt- og produksjonsledelse

10/14 Prosjektforslag “Ravnebarn

11/14 Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand

12/14 Møteplan

Eventuelt

Kristiansand, 26. mai 2014

Ansgar Gabrielsen                                                          Erling Valvik
Styreleder                                                                         Administrerende direktør