Styremøte 30. januar 2013

4. July 2014
Innkalling og saksdokumenter til styremøte i Cultiva 30. januar 2013 kl. 13.00

Styremøte i Cultiva

Dato: 30.januar 2013
Tid:  Kl 13:00 (Rådsmøte kl 14:00)
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Saksliste:

1/13  Godkjenning av protokoll styremøte Cultiva 29. oktober 2012.

2/13  Referatsaker/til drøfting:

2.1) Status finansforvaltning
2.2) Status prosjektinvesteringer

3/13  Hemmelig A/S

Eventuelt

Kristiansand, 23. januar 2013

Ansgar Gabrielsen                                                          Erling Valvik
Styreleder                                                                         Administrerende direktør