Styremøte 28. mars 2014

4. July 2014
Innkalling og saksdokumenter til styremøte i Cultiva 28. mars 2014 kl. 11.00

Styremøte i Cultiva

Dato:     28. mars 2014
Tid:        kl. 11.00
Sted:      Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Møtet starter med utdeling av Årets Talentstipend 2013 fra Cultiva Ekspress Kunst og Cultiva Ekspress Idrett.

Saksliste:

01/14     Godkjenning av protokoller fra møte 6. og 20. desember 2013

02/14     Referatsaker:

2.1 Status kapitalforvaltning
2.2 Status prosjektinvesteringer
2.3 Diverse orienteringer fra administrasjonen

03/14     Oppfølging av vedtatt kapitalforvaltningsstrategi

04/14    Medarbeidersamtale administrerende direktør

05/14    Eventuelt
Kristiansand, 14. mars 2014

Ansgar Gabrielsen                                               Erling Valvik
Styreleder                                                              Administrerende direktør