Styremøte 12. desember 2014

8. January 2015
Innkalling og sakspapirer til styremøte i Cultiva 12. desember 2014 kl. 11.00.

Styremøte i Cultiva

Dato:     12. desember 2014
Tid:        kl. 11:00
Sted:      Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Saksliste:

16/14     Godkjenning av protokoll fra møte 10. oktober og 1. desember 2014

17/14     Referatsaker:
17.1/14  Status kapitalforvaltning
17.2/14 Status prosjektinvesteringer
17.3/14 Mottatte henvendelser
17.4/14 Regnskap pr 31.08.14
17.5/14 Diverse orienteringer fra administrasjonen

18/14     Prosjektforslag Cultiva Ekspress 2015

19/14     Prosjektforslag Kilden Dialog 2015

20/14    Prosjektforslag Barn i Byen Kristiansand 2015

21/14     Prosjektforslag Cultiva Ekspress Junior

22/14     Prosjektforslag UngdomsKilden

23/14     Handlingsprogram 2015-2018

24/14     Møteplan

Eventuelt

Kristiansand, 5. desember 2014

Ansgar Gabrielsen                                                         Erling Valvik
Styreleder                                                                        Administrerende direktør