Styremøte 10. oktober 2014

6. October 2014
Innkalling og saksdokumenter til styremøte i Cultiva 10. oktober 2014 kl. 11.00.

Styremøte i Cultiva

Dato: 10. oktober 2014
Tid: kl. 11.00
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Saksliste:

13/14 Godkjenning av protokoll fra møte 5. juni 2014

14/14 Referatsaker:

14.1 Status kapitalforvaltning
14.2 Status prosjektinvesteringer
14.3 Regnskap pr. 30.06.14
14.4 Diverse orienteringer fra administrasjonen

15/14 Prosjektforslag “Slow Bridge” (arb.tittel)

Eventuelt

Kristiansand, 26. september 2014

Ansgar Gabrielsen                                                             Erling Valvik
Styreleder                                                                            Administrerende direktør