Søknadsfrist Cultiva Ekspress Idrett 1. oktober

28. September 2016
Cultiva Ekspress Idrett jobber for at flere unge utøvere skal få mulighet til å utvikle sitt talent og nå sine mål.

Du kan få inntil kr 30 000,- for å satse og komme nærmere drømmen din.

De beste prestasjonene vil vurderes for ett årets talentstipend på kr 50 000,-.

Stipendtyper:
– Ungdom (15-16 år), maksimalt kr 15 000,-
– Elite (17-35 år), maksimalt kr 30 000,-

I søknaden vil vi blant annet vite:
– Hvem du er og hva satser du mot?
– Hvilke utgifter og inntekter har du?
– Hvilke langtidsplaner har du for trening, utvikling og konkurranser?
– Uttalelse fra klubbtrener, særkrets/særforbund

Kriterier:
– Du må være mellom 15 og 35 år
– Ett eller flere av følgende krav må være oppfylt (i prioritert rekkefølge):
* Du må enten representere en klubb i Kristiansand
* eller være tilknyttet et treningssted i Kristiansand
* eller være registrert elev/student i Kristiansand
* eller være folkeregistrert i Kristiansand
– Kun enkeltpersoner kan søke
– Idrettslag e.l. kan ikke søke
– Du må ha utarbeidet langtidsplan
– Du må kunne vise til oppnådde resultater

Søk innen 1. oktober. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på http://www.cultivaekspress.no/