Rådsmøte 28. april 2015

23. April 2015
Innkalling og sakspapirer til møte i rådsforsamlingen i Cultiva 28. april 2015 kl. 13:00

Rådsmøte i Cultiva

Tid:     Tirsdag 28. april 2015
Sted:   Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Saksliste:

01/15     Orienteringssaker
01.1 Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 12. desember 2014
01.2 Diverse orienteringer fra Cultiva

02/15    Virksomhetsrapport 2014

03/15    Revisjonshonorar og valg av revisor

04/15    Godtgjørelse til styret og rådet

05/15    Møteplan

06/15    Eventuelt