Rådsmøte 23. mai 2016

19. May 2016
Innkalling og sakspapirer til møte i rådsforsamlingen i Cultiva 23. mai 2016 kl. 14:00

Dato:     Mandag 23. mai 2016
Tid:       Kl. 14:00 – 15:00
Sted:     Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Saksliste:

01/16     Orienteringssaker
1.1/16 Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 3. desember 2015
1.2/16 Diverse orienteringer fra Cultiva

02/16     Virksomhetsrapport 2016

03/16     Honorar til styret og rådet

04/16     Møteplan

05/16     Eventuelt