Rådsmøte 12. desember 2014

8. December 2014
Innkalling og sakspapirer til møte i rådsforsamlingen i Cultiva 12. desember 2014 kl. 15.30

Rådsmøte i Cultiva

Tid:     Fredag 12. desember 2014 kl. 15:30
Sted:   Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, 6. etg., Kristiansand

Saksliste:

07/14  Orienteringssaker:

07.1/14 Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 5. juni 2014
07.2.14 Diverse orienteringer fra Cultiva

08/14  Møteplan

Eventuelt

Kristiansand, 1. desember 2014

Arvid Grundekjøn                                                    Erling Valvik
Leder av rådsforsamlingen                                    Administrerende direktør