Rådsforsamling 13. november 2015

2. December 2015
Innkalling og sakspapirer til møte i rådsforsamlingen i Cultiva 13. november 2015 kl. 14:00

Dato:     13. november 2015
Tid:        kl. 14:00
Sted:      Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Forslag til saksliste:

Konstituering av rådsforsamlingen og valg av møteleder.

Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder.

6/15    Valg av leder av rådsforsamlingen

7/15    Etablering av valgkomite

8/15    Møteplan

9/15    Eventuelt

Med vennlig hilsen
Erling Valvik
Administrerende direktør