Ekstraordinært styremøte 19. januar 2018

12. January 2018
Innkalling og sakspapirer

Dato:    19. januar 2018
Tid:       Kl. 10.00-12.00
Sted:     Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Saksliste:

01/18    Godkjenning av protokoll fra styremøte 11.12.2017
02/18    Status Kapitalforvaltning 31.12.2017
03/18    Handlingsprogram 2018-2021, prosjektprioriteringer i 2018 og administrativt budsjett
04/18    Eventuelt