E-post styremøte 21. august 2015

21. August 2015
Innkalling og sakspapirer til epoststyremøte i Cultiva 21. august 2015

Styret i Cultiva gjennomfører et e-post styremøte fredag 21. august 2015.

Dagsorden:

31/15    Prosjektforslag Cultiva Play & Learn Innovation Challenge