Litteratur

24. October 2014

Diverse relevant litteratur
Her kan du laste ned og lese en del utredninger og rapporter som er relevant for Cultivas virkefelt, samt en del artikler og kronikker. Noen av dokumentene har stiftelsen Cultiva selv tatt initiativ til å få utarbeidet, andre er initiert av andre aktører.

Barn og unge

Nettsider:

* Børnekulturportalen i Danmark (http://www.boernekultur.dk)
* Bolla – Barn- og Ungdomskultur i Sverige (www.bolla.se)
* Kulturmagasinet Q (www.kulturforbarn.no)
* Barns oppvekstmiljø, idrett og prestasjonsutvikling, Norges Idrettsforbund (www.idrett.no/tema/barneidrett)
* Kulturrådets satsing på barn og unge (www.kulturradet.no/barn-og-unge)

Dokumenter:

* Kulturministeriet i Danmarks strategier om barn og unges møte med kunst og kultur (www.kum.dk/temaer/boerne-og-ungestrategi/)
* Det muliges kunst – Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren fra Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen (http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/rapporter/2014/Det-muliges-kunst.html?id=757633)

Utredninger og rapporter fra tidligere satsingsområder

I tillegg kan grunnlagsmaterialet for utarbeidelsen av Cultivas overordnete strategi 2007 -2020 leses her, mens Cultivas overordenede strategi 2011 – 2022 kan leses her.

Artikler og kronikker