Kontaktinfo

28. February 2017

Slik når du administrasjonen
Cultiva følger Lov om offentlighet i forvaltningen, og har et heldigitalt saks- og arkvisystem. Derfor ber vi om at all e-post sendes post@cultiva.no.

Dersom man ønsker å nå en bestemt person, kan dette fremkomme i emnelinje eller i tekstfelt.

All e-post med betydning for saksbehandlingen vil bli registrert og arkivert, og er tilgjengelig for offentligheten, uansett hvilken av stiftelsens e-postadresser du skriver til. Henvendelser av helt privat karakter vil ikke gjøres tilgjengelig for andre enn vedkommende du skriver til.

Postadresse:
Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse
Postboks 494
NO-4664 Kristiansand

Besøksadresse:
Vestre Strandgate 27, 6. etg.
Telefon: +47 380 380 20
E-post: post@cultiva.no
Org.nr.: 984 336 845

Erling Valvik
Administrerende direktør
Mob +47 90 66 86 41
E-post: erling.valvik@cultiva.no
Ingebjørg Borgemyr
Kontorleder
Mob +47 917 17 095
E-post: ingebjorg.borgemyr@cultiva.no
Jan Erik Tønnessen
Rådgiver
Mob +47 92809970
E-post: jet@cultiva.no