Innkallinger og sakspapirer

21. June 2017

Cultiva er praktiserer offentlighetsloven og møteoffentlighet. Alle råds- og styremøter er dermed åpne for alle interesserte. Sakspapirer til møtene er også åpne for offentligheten, og kan lastes ned herfra i forkant av møtene. Normalt vil sakspapirene være klare til nedlastning fem dager før styremøtene.

Dokumenter som mangler på hjemmesiden kan fås ved henvendelse til post@cultiva.no eller på tlf. 380 380 20.

Møtekalender for våren 2017:

  • Styremøte mandag 27. februar kl. 11:00 – 15:00
  • Styremøte fredag 5. mai kl. 12:00 – 15:00
  • Rådsmøte mandag 19. juni kl. 14:00-15:00
  • Styremøte mandag 19. juni kl. 11:00-14:00

Innkallinger og sakspapirer fra alle råds- og styremøter i

 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011: