Innkallinger og sakspapirer

6. December 2017

Cultiva er praktiserer offentlighetsloven og møteoffentlighet. Alle råds- og styremøter er dermed åpne for alle interesserte. Sakspapirer til møtene er også åpne for offentligheten, og kan lastes ned herfra i forkant av møtene. Normalt vil sakspapirene være klare til nedlastning fem dager før styremøtene.

Dokumenter som mangler på hjemmesiden kan fås ved henvendelse til post@cultiva.no eller på tlf. 380 380 20.

Møtekalender for høsten 2017:

  • Styremøte mandag 18. september kl. 10:00 – 14:00
  • Styremøte mandag 11. desember kl. 10:00 – 14:00

 

Innkallinger og sakspapirer fra alle råds- og styremøter i

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011: