Styremøte 6. februar 2015

13. February 2015

Styremøte i Cultiva

Dato:        6. februar 2015
Tid:          kl. 10:30
Sted:        Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Saksliste:

01/15     Godkjenning av protokoll fra møte 12. desember 2014

02/15     Referatsaker
02.1 Status kapitalforvaltning
02.2 Status prosjektinvesteringer
02.3 Mottatte henvendelser
02.4 Diverse orienteringer fra administrasjonen

03/15     Prosjektforslag forprosjekt Norway Summer Games

04/15     Prosjektforslag forprosjekt Posebyen Kulturskole

05/15     Prosjektforslag Blue Vipers Cup

06/15     Prosjektforslag Vision Skatepark

07/15     Prosjektforslag Assitej Norge

08/15     Eventuelt