Styremøte 26. mars 2012

22. January 2014

Tid: Kl 10:00 – 13:00

Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Tidsplan:

Kl 10:00 Oppstart av styremøte

Kl 13:00 Avslutning

Saksliste:

01/12 Godkjenning av protokoll fra møte 13. desember 2011. (vedlegg)

02/12 Kapitalforvaltningsstrategi og forvalterstruktur (saksfremlegg, vedlegg)

03/12 Vedtektsendring (saksfremlegg, vedlegg)

04/12 Møteplan våren 2012

05/12 Eventuelt

a good narrative essay
zp8497586rq