Cultivaforum

25. March 2012

Cultivaforum ble opprettet i august 2011 for å sikre at alle som ønsket det hadde mulighet til å delta aktivt i utviklingen av stiftelsens handlingsplan for 2012-2015. Møtene ble overført direkte på WebTV, og i etterkant av hvert møte ble det skrevet en blogg med en refleksjon fra møtelederen.

19 august 2011: Cultivaforum#1 – “Hva Cultiva må gjøre”

22. august 2011: Cultivaforum#2 – “Nye arbeidsmåter – nye samarbeidsformer”!

26. september 2011: Cultivaforum#3 – “Sterke historier om kunstens kraft”

29. oktober 2011: Cultivaforum#4: – “Kunstopplevelser med og uten hverdag rundt.”