Styremøte 11. desember 2017

6. December 2017

Dato:    11. desember 2017 Tid:       Kl. 10.00-14.00 Sted:     Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand Saksliste: 43/17    Godkjenning av protokoll fra møter 18. september og e-postmøte 3. oktober 2017 44/17    Handlingsprogram 2018-2021, prosjektprioriteringer i 2018 og administrativt budsjett 45/17    Status kapitalforvaltning 46/17    Referatsaker: 46.1/17 Diverse orienteringer fra administrasjonen 46.2/17 Status prosjektinvesteringer 46.3/17 Mottatte henvendelser 46.4/17 Status Barnas…

Les mer

Styremøte pr epost 3. oktober 2017

6. December 2017

Sak 41/17 Vest-Agder Idrettskrets “Ung og lovende?” Sak 42/17 Barn i Byen “Våre bilder 2017”  

Les mer

Styremøte 26. september 2016

20. September 2016

Dato:     26. september 2016 Tid:        Kl. 11:00 – 15:00 Sted:      Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand Saksliste: 36/16     Godkjenning av protokoll fra møter 15.06.16 og 26.08.16 37/16     Referatsaker 37.1        Status prosjektinvesteringer 37.2       Mottatte henvendelser 37.3       Diverse orienteringer fra administrasjonen 38/16    Kapitalforvaltning 39/16    Ikke prioriterte prosjekter 40/16    Prosjektforslag:  – Kompetansesenter for scenekunst 41/16     Prosjektforslag:  Vitensenter Sørlandet, avdeling Kristiansand 42/16   …

Les mer

Styremøte 15. juni 2016

13. June 2016

Dato:     15. juni 2016 Tid:        Kl. 12:00 – 15:00 Sted:      Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand Saksliste: 26/16     Godkjenning av protokoll fra møte 23.05.16 27/16     Referatsaker 27.1        Status prosjektinvesteringer 27.2       Mottatte henvendelser 27.3       Diverse orienteringer fra administrasjonen 28/16    Kapitalforvaltning 29/16    Ikke prioriterte prosjekter 30/16    Anmodning fra rådet i Cultiva. Sammensetning av styre, gjenvalg og valgkomitè 31/16     Prosjektforslag:…

Les mer

Rådsmøte 23. mai 2016

19. May 2016

Dato:     Mandag 23. mai 2016 Tid:       Kl. 14:00 – 15:00 Sted:     Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand Saksliste: 01/16     Orienteringssaker 1.1/16 Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 3. desember 2015 1.2/16 Diverse orienteringer fra Cultiva 02/16     Virksomhetsrapport 2016 03/16     Honorar til styret og rådet 04/16     Møteplan 05/16     Eventuelt  

Les mer

Styremøte 12. februar 2016

9. February 2016

Dato:      12. februar 2016 Tid:         Kl. 11:00 – 15:00 Sted:       Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand Saksliste: 01/16     Godkjenning av protokoll fra møte 07.12.15 02/16     Referatsaker 02.1/16   Status prosjektinvesteringer, oppdatert vedlegg 02.2/16  Mottatte henvendelser 02.3/16  Diverse orienteringer fra administrasjonen 03/16     Status kapitalforvaltning 04/16     Ikke prioriterte prosjekter 05/16     Prosjektforslag Barnas kulturhus (arb.tittel) 06/16     Prosjektforslag 1B1 Group AS: No…

Les mer

Styremøte 7. desember 2015

2. December 2015

Dato:      7. desember 2015 Tid:        Kl. 13:00-16:00 Sted:      Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand Saksliste: 42/15     Godkjenning av protokoll fra møte 21.09.15 43/15     Referatsaker: 43.1/15 Status prosjektinvesteringer 43.2/15 Mottatte henvendelser 43.3/15 Diverse orienteringer fra administrasjonen 44/15     Regnskap pr. 31. august 2015 45/15     Status kapitalforvaltning 46/15     Handlingsprogram 2016-2019 47/15     Ikke prioriterte prosjekter 48/15     Prosjektforslag Kilden Dialog 2016…

Les mer

Rådsforsamling 3. desember 2015

2. December 2015

Dato:    3. desember 2015 Tid:       Kl. 10:00 Sted:     Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand Forslag til saksliste: 9/15     Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder 10/15   Orienteringssaker: 10.1/15 Protokoll fra møter 28.04.15 og 13.11.15 10.2/15 Diverse orienteringer fra Cultiva 11/15    Valg av styremedlemmer 12/15    Eventuelt Med vennlig hilsen…

Les mer

Rådsforsamling 13. november 2015

11. November 2015

Dato:     13. november 2015 Tid:        kl. 14:00 Sted:      Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand Forslag til saksliste: Konstituering av rådsforsamlingen og valg av møteleder. Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder. 6/15    Valg av leder av rådsforsamlingen 7/15    Etablering av valgkomite 8/15    Møteplan 9/15    Eventuelt Med vennlig hilsen…

Les mer

Styremøte 21. september 2015

17. September 2015

Dato:     21. september 2015 Tid:       Kl. 11:00-15:00 Sted:     Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand Saksliste: 32/15     Godkjenning av protokoll fra møter og 21.08.15 33/15     Referatsaker: 33.1/15 Status prosjektinvesteringer 33.2/15 Mottatte henvendelser 33.3 Diverse orienteringer fra administrasjonen 34/15     Status kapitalforvaltning 35/15     Ikke prioriterte prosjekter 36/15     Prosjektforslag Eliasland 37/15     Prosjektforslag UKM 38/15     Prosjektforslag KildenKonferansen 2016 39/15     Talent Norge AS – Vedtektsendring…

Les mer
Eldre poster  »