logo_sentrert
Cultiva logo uten tekst
Barnehaand_p
Forrige Neste

Kompetanseutvikling

Tiltak som bidrar til utvikling av forskning og utdanning tilknyttet kunst og kulturnæringer. Det skal fortsatt satses på viktige kompetansesentre som mangler i landsdelen. Satsingen er et viktig bidrag for å styrke konkurransekraften i landsdelen.

Talentutvikling

Bred satsing på unge talenter med særlige forutsetninger for å lykkes innenfor kunst- og kulturfeltet. Stiftelsen vil med dette bygge på de gode erfaringer som er høstet gjennom arbeidet med Cultiva Ekspress. Cultiva Ekspress er Cultivas talentutviklingsprogram for kunst og idrett i Kristiansand. Cultiva Ekspress har egen hjemmeside og administrasjon. cultivaekspress.no

Barnas kulturby

Byen skal bli landets fremste oppvekstby og en by som barn og barnefamilier må besøke. Cultiva vil bidra til å: 1. Bedre levekårene i Kristiansand ved å legge grunnlaget for at alle barn får de beste rammebetingelser for livsutfoldelse. 2. Gjøre Kristiansand mer attraktiv for foreldre ved å skape den beste rammen for barns oppvekst. 3. Videreutvikle Kristiansand for å sikre at byen f...

Hurtiglinker

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon.

Kontakt oss

Cultiva Ekspress

Cultiva Ekspress bidrar til utvikling av talenter innen kunst og idrett i Kristiansand.

Gå til Cultiva Express

Nyheter

Kr 250 000,- i tildelinger fra Cult...

13. February 2015
Ved søknadsfristens utløp den 1. februar var det kommet inn 31 søknader på til sammen 800 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 18 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne februar-runden er på 250 ...
Les mer

kr 1 650 000,- til 5 nye samarbeids...

13. February 2015
Oppstart av 5 nye samarbeidsprosjekter knyttet til barn og unge- satsingen i Kristiansand vedtatt i styremøte 6. februar 2015.
Les mer

Kulturministeren og næringsministe...

30. January 2015
Etter et initiativ fra Svein Harberg, leder av kultur- og familiekomiteen på Stortinget, tar Kristiansand over stafettpinnen fra Tromsø og vil 27. og 28. april 2015 arrangere en kultur- og næringskonferanse i Kilden. Både kultur- og n...
Les mer
Flere nyheter