Barnehaand_p
Cultiva logo uten tekst
logo_sentrert
Forrige Neste

Barnas kulturby

Byen skal bli landets fremste oppvekstby og en by som barn og barnefamilier må besøke. Cultiva vil bidra til å: 1. Bedre levekårene i Kristiansand ved å legge grunnlaget for at alle barn får de beste rammebetingelser for livsutfoldelse. 2. Gjøre Kristiansand mer attraktiv for foreldre ved å skape den beste rammen for barns oppvekst. 3. Videreutvikle Kristiansand for å sikre at byen f...

Talentutvikling

Bred satsing på unge talenter med særlige forutsetninger for å lykkes innenfor kunst- og kulturfeltet. Stiftelsen vil med dette bygge på de gode erfaringer som er høstet gjennom arbeidet med Cultiva Ekspress. Cultiva Ekspress er Cultivas talentutviklingsprogram for kunst og idrett i Kristiansand. Cultiva Ekspress har egen hjemmeside og administrasjon. cultivaekspress.no

Kompetanseutvikling

Tiltak som bidrar til utvikling av forskning og utdanning tilknyttet kunst og kulturnæringer. Det skal fortsatt satses på viktige kompetansesentre som mangler i landsdelen. Satsingen er et viktig bidrag for å styrke konkurransekraften i landsdelen.

Hurtiglinker

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon.

Kontakt oss

Cultiva Ekspress

Cultiva Ekspress bidrar til utvikling av talenter innen kunst og idrett i Kristiansand.

Gå til Cultiva Express

Nyheter

Investerer 9,1 millioner kroner i 9...

15. December 2015
Styret i Cultiva vedtok å investere totalt kr 9 125 000,- i 9 ulike prosjekter i styremøtet som ble gjennomført mandag 7. desember 2015.
Les mer

Valg av styremedlemmer

3. December 2015
I rådsmøte 3. desember 2015 ble det gjennomført valg av 2 styremedlemmer og 1 varamedlem til Cultivas styre. Kristin Wallevik ble valgt inn som nytt styremedlem og Jørgen Kristiansen ble gjenvalgt som styremedlem. Terje Næss ble gjenva...
Les mer

Styremøte 7. desember 2015

2. December 2015
Innkalling og sakspapirer til styremøte i Cultiva 7. desember 2015 kl. 13:00
Les mer
Flere nyheter