Barnehaand_p
Cultiva logo uten tekst
logo_sentrert
Forrige Neste

Barnas kulturby

Byen skal bli landets fremste oppvekstby og en by som barn og barnefamilier må besøke. Cultiva vil bidra til å: 1. Bedre levekårene i Kristiansand ved å legge grunnlaget for at alle barn får de beste rammebetingelser for livsutfoldelse. 2. Gjøre Kristiansand mer attraktiv for foreldre ved å skape den beste rammen for barns oppvekst. 3. Videreutvikle Kristiansand for å sikre at byen f...

Talentutvikling

Bred satsing på unge talenter med særlige forutsetninger for å lykkes innenfor kunst- og kulturfeltet. Stiftelsen vil med dette bygge på de gode erfaringer som er høstet gjennom arbeidet med Cultiva Ekspress. Cultiva Ekspress er Cultivas talentutviklingsprogram for kunst og idrett i Kristiansand. Cultiva Ekspress har egen hjemmeside og administrasjon. cultivaekspress.no

Kompetanseutvikling

Tiltak som bidrar til utvikling av forskning og utdanning tilknyttet kunst og kulturnæringer. Det skal fortsatt satses på viktige kompetansesentre som mangler i landsdelen. Satsingen er et viktig bidrag for å styrke konkurransekraften i landsdelen.

Hurtiglinker

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon.

Kontakt oss

Cultiva Ekspress

Cultiva Ekspress bidrar til utvikling av talenter innen kunst og idrett i Kristiansand.

Gå til Cultiva Express

Nyheter

Kr 250 000,- i tildelinger fra Cult...

13. February 2015
Ved søknadsfristens utløp den 1. februar var det kommet inn 31 søknader på til sammen 800 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 18 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne februar-runden er på 250 ...
Les mer

kr 1 650 000,- til 5 nye samarbeids...

13. February 2015
Oppstart av 5 nye samarbeidsprosjekter knyttet til barn og unge- satsingen i Kristiansand vedtatt i styremøte 6. februar 2015.
Les mer

Kulturministeren og næringsministe...

30. January 2015
Etter et initiativ fra Svein Harberg, leder av kultur- og familiekomiteen på Stortinget, tar Kristiansand over stafettpinnen fra Tromsø og vil 27. og 28. april 2015 arrangere en kultur- og næringskonferanse i Kilden. Både kultur- og n...
Les mer
Flere nyheter