logo_sentrert
Cultiva logo uten tekst
Barnehaand_p
Forrige Neste

Kompetanseutvikling

Tiltak som bidrar til utvikling av forskning og utdanning tilknyttet kunst og kulturnæringer. Det skal fortsatt satses på viktige kompetansesentre som mangler i landsdelen. Satsingen er et viktig bidrag for å styrke konkurransekraften i landsdelen.

Talentutvikling

Bred satsing på unge talenter med særlige forutsetninger for å lykkes innenfor kunst- og kulturfeltet. Stiftelsen vil med dette bygge på de gode erfaringer som er høstet gjennom arbeidet med Cultiva Ekspress. Cultiva Ekspress er Cultivas talentutviklingsprogram for kunst og idrett i Kristiansand. Cultiva Ekspress har egen hjemmeside og administrasjon. cultivaekspress.no

Barnas kulturby

Byen skal bli landets fremste oppvekstby og en by som barn og barnefamilier må besøke. Cultiva vil bidra til å: 1. Bedre levekårene i Kristiansand ved å legge grunnlaget for at alle barn får de beste rammebetingelser for livsutfoldelse. 2. Gjøre Kristiansand mer attraktiv for foreldre ved å skape den beste rammen for barns oppvekst. 3. Videreutvikle Kristiansand for å sikre at byen f...

Hurtiglinker

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon.

Kontakt oss

Cultiva Ekspress

Cultiva Ekspress bidrar til utvikling av talenter innen kunst og idrett i Kristiansand.

Gå til Cultiva Express

Nyheter

Kulturministeren og næringsministe...

30. January 2015
Etter et initiativ fra Svein Harberg, leder av kultur- og familiekomiteen på Stortinget, tar Kristiansand over stafettpinnen fra Tromsø og vil 27. og 28. april 2015 arrangere en kultur- og næringskonferanse i Kilden. Både kultur- og n...
Les mer

Talent Norge AS etablert

28. January 2015
Cultiva bidro med aksjekapital da regjeringens nye offentlige/private samarbeid for utvikling av norske talenter ble etablert 21. januar 2015. Sørlandet blir godt representert i styret med Johnny Bernander som styreleder og Bentein Baardse...
Les mer

Tildelinger fra Cultiva Ekspress Ku...

8. January 2015
Ved søknadsfristens utløp den 1. desember var det kommet inn 15 søknader på til sammen kr 392 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 12 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne desemberrunden er på ...
Les mer
Flere nyheter